Beta Gamma Sigma Nominees, Fall 2018

Brandeis Business Student Nominees

Last Name First Name Degree/Class Year
Fischer Liat Chinanit BA'19
Kumar Aseem BA'19
Qi Danni BA'19
Stark Lauren Talia BA'19
Winitch David Andrew BA'19
Zhang Xiaowan BA'19
Zhang Zihang BA'19
Zhao Jinyi BA'19
Zheng Yuting BA'19