Hebrew Link Taglit-Birthright Israel

תגלית: סימפוזיון אקדמי


האוניברסיטה העברית בירושלים

11-12 ביוני, 2013

תגלית היא התכנית החינוכית הגדולה מסוגה בעולם היהודי כיום. מאז כינונה ב-1999 הביאה תגלית לישראל כ-350,000 צעירים מהתפוצות ושיתפה בתכנית כ-60,000 צעירים ישראלים.

הכנס האקדמי הראשון שהוקדש לתגלית, התקיים במאי 2012 באוניברסיטת ברנדייס. הכנס התמקד בהרחבת מספר ומגוון החוקרים והאינטלקטואלים בתחום המדיניות הציבורית המעורבים בבחינת התכנית. באופן ספציפי, סיפק הכנס הזדמנות לחקור את תגלית כניסוי חברתי ביזמות חינוכית, לסקור מחקר עדכני אודות השפעתה, ולהרחיב את הלימוד אודות התוכנית לתיאוריה ולמעשה. הכנס השני, שיתקיים ביוני השנה באוניברסיטה העברית בירושלים, שואף להרחיב את הדיון האקדמי על תגלית. מטרת הכנס היא לבחון את תגלית מנקודת הראות של החברה והתרבות הישראלית, כמו גם את תפקידה של התכנית בקידום יחסי ישראל והתפוצות. הכנס יקבץ חוקרים מישראל וממדינות אחרות לדיון על תגלית, זהות יהודית, חינוך, ויחסי ישראל-תפוצות.

הכנס יתקיים במשך יומיים ויכלול סדרה של דיונים אינטראקטיביים, נאומי מפתח, וקבוצות דיון קטנות בהם יושם דגש על דיון ועיון. הכנס מאורגן על ידי המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן שבאוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם מרכז כהן למחקרים יהודיים מודרניים (CMJS) שבאוניברסיטת ברנדייס. האגודה לחקר מדעי החברה של היהודים (ASSJ), היא בין נותני החסות לכנס.

בכנס ישתתפו כ - 75 חוקרים, מחנכים, קובעי מדיניות ואנשי-מעשה מישראל, צפון-אמריקה, ומדינות נוספות.

ראש הוועדה האקדמית של הכנס הוא פרופ' עוזי רבהון מהמכון ליהדות זמננו (האוניברסיטה העברית). הוועדה כוללת גם את פרופ' גבריאל הורנצ'יק (האוניברסיטה העברית), פרופ' בארי ברגר (אוניברסיטת חיפה), פרופ' דוד מיטלברג (מכללת אורנים), פרופ' לריסה רמניק (אוניברסיטת בר-אילן), פרופ' אריק כהן (אוניברסיטת בר-אילן), פרופ' זהבית גרוס (אוניברסיטת בר-אילן), פרופ' יוסי שיין (אוניברסיטת תל-אביב), ד"ר ג'קי פלדמן (אוניברסיטת בן-גוריון שבנגב), ד"ר דניאל מרום (מכון מנדל למנהיגות), ד"ר מולי ברוג (תגלית), ד"ר זוהר רביב (תגלית), פרופ' לאונרד סאקס (אוניברסיטת ברנדייס) ופרופ' טד ששון (אוניברסיטת ברנדייס/מכללת מידלבארי).

פרופ' טד ששון (sassont@brandeis.edu) משמש איש הקשר של הוועדה עבור משתתפים מחו"ל.